About Us
About Us
Backgroud

บริษัท เฮีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2545  ตั้งอยู่เลขที่ 21/17 ซอยสุขุมวิท 18  ถนนสุขุมิท  แขวง/เขต คลองเตย  กรุงเทพฯ  ซึ่ง เกิดจากการรวมตัวกันของผู้มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ในการทำงานใน ธุรกิจด้านการจำหน่ายเพลง มาอย่างยาวนาน จึงมีความพร้อมที่จะพัฒนา และกระจายสินค้า ภายใต้การผลิตของค่ายเพลงน้อยใหญ่  ออกสู่ตลาดได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย  บริษัททำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเพลงในรูปแบบ  ซีดี วีซีดี และดีวีดี

เนื่องจากตลาดเพลงทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาเป็นระบบดิจิตอลเพื่อมากขึ้น  ทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ  โดยมีการปรับตัวเพื่อรองรับตลาดเพลงในรูปแบบ ดิจิตอล  ต่าง ๆ ซึ่งรวมอยู่ในบริการจัดจำหน่ายของบริษัทด้วย

Concept
จากการเติบโตของธุรกิจเทปเพลงจากอดีต สู่ปัจจุบัน  ตลาด เพลงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง มีบริษัท หรือค่ายเทปน้อยใหญ่ เปิดตัวขึ้นมาเพื่อผลิตผลงานเพลงออกสู่ตลาด แต่บริษัทเหล่านี้ อาจมีประสบการณ์ในการผลิตผลงานเพลงอย่างเดียว  แต่ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายได้อย่างแท้จริง  ทางบริษัทซึ่งมีทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญ ได้เล็งเห็นช่องทางที่จะช่วยบริการ ค่ายเพลงขนาดต่าง ๆ  นำเสนอผลงานเพลงประเภทต่าง ๆ ทั้งแบบ  อินดี้  สติง เพื่อชีวิต ลูกทุ่ง และงานเพลงประกอบภาพยนตร์และละคร กระจายเข้าสู่ตลาด   ทั้งในรูปแบบ Physical และ digital อย่างถูกกลุ่มเป้าหมาย   เพื่อประโยชน์สูงสุด ของค่ายเพลง ศิลปิน และพันธมิตรต่าง ๆ

Other Services
PR
เพื่อรองรับศิลปินและค่ายเพลง  ที่ไม่มีทีมทำโปรโมชั่น และประชาสัมพันธ์  ทางบริษัท มีหน่วยงาน ไว้บริการ เพื่อช่วยเหลืองานในด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนและเป็นการกระตุ้นการขายให้ศิลปินอีกทางหนึง  โดยมีวงที่ประสบผลสำเร็จ กับการทำงานร่วมกับทีมงานประชาสัมพันธ์ ของบริษัทฯ  อาทิ  ทีโบน  อพาร์ตเม้นท์คุณป้า  จ๊อบ บรรจบ,  Saturday Seiko, ส้ม อมรา ,  และวงอินดี้ อีกมากมาย   

  •      DIGITAL SERVICES
         Mobile Digital Download
         เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เพลงในรูปแบบ  Mobile Digital Download ในนาม
         บริษัท กู๊ดมู๊ด จำกัด (www.goodmood.co.th) ซึ่งเปิดบริการมากว่า 4 ปีแล้ว ทำหน้า
         ที่บริหารคอนเทนต์ให้ศิลปินต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และผลประโยชน์สูงสุดให้
         ศิลปินและค่ายเพลงต่าง ๆ 

         Digital Download
         บริการจำหน่ายเพลงในรูปแบบดิจิตอล สามารถ คลิกเข้าไปตาม  link  www.here.co.th
         / digital…. โดยมีระบบการชำระเงินผ่านมือถือที่สะดวก   สบาย

         International Digital Download
         บริการจัดจำหน่ายเพลงไปยังต่างประเทศ ผ่านทางเวปจำหน่ายเพลงชั้นนำของต่าง
         ประเทศ  อาทิ Itunes และเวป อื่น ๆ อีก กว่า 20 เวป     

  •     GRAPHIC DESIGN & PRINTING SERVICES
         เพื่อรองรับ ศิลปินที่ต้องการออกแบบปกและจัดพิมพ์ปกหรือ จัดทำสิ่งพิมพ์อื่นๆ ให้โดด
         เด่น เพื่อเสิรมสร้างจุดแข็งทางการตลาด และจุดเด่น ณ จุดขาย
Member Login - Cart (0)
Username:
Password:
Forget Password?